Collections

Antique Games Logo
Circles of Life Logo

Artrooms Fair Roma

Rome
2024

2019 Two prizes during Artrooms Fair Roma: Premio Umberto Mortari, Award of 11 [HELLHEAVEN] ART GALLERY;
×

[GB] Informacja o dofinansowaniu

[GB] Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Firma Pracownia Jackowski Michał realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, pn. „Internacjonalizacja w firmie Pracownia Jackowski Michał” nr projektu POPW.01.02.00-20-0034/22

Celem projektu jest przygotowanie firmy do wdrożenia MBI Internacjonalizacji, który zapewni zwiększenie aktywności gospodarczej Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych.

Efektem końcowym będzie:

- wzrost poziomu sprzedaży,

- zwiększenie konkurencyjności firmy,

- dywersyfikacja przychodów,

- uatrakcyjnienie oferty handlowej,

- rozwój kadry, poprzez powierzenie jej nowych zadań

Wartość projektu : 628 234,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 417 231,00 PLN