a

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego

nr 1/PJ/12/2022

Zamawiający otrzymał do I części zamówienia 2 oferty:

Studiotivi Sp. z o.o. – cena netto 11 707,32 zł

Fotoforma Drwięga Spółka Komandytowa- cena netto 11 028,46 zł

Za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Części I Przedmiotu Zamówienia uznano ofertę złożoną przez firmę Fotoforma Drwięga Spółka Komandytowa, która uzyskała 100 pkt.

Zamawiający otrzymał do II części zamówienia 1 ofertę, która uzyskała 100 pkt.:

Fotoforma Drwięga Spółka Komandytowa- cena netto 22 812,00 zł

KONKURS “W Kręgu Życia”

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie na Facebook’u, w którym nagrodą jest album “W Kręgu Życia” z grafiką, wart 250 zł.

Należy odwiedzić Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku i wystawę czasową “W Kręgu Życia”  w okresie 21.01. – 05.02.2023 r. Następnie opublikować na swoim profilu Facebook’owym post, będący osobistą refleksją nt. wystawy.

W poście należy zamieścić kilka zdjęć wykonanych podczas wizyty w muzeum oraz oznaczyć fanpage Jackowski Sculpture. Wpis ma być dwujęzyczny, polsko – angielski, lub polsko – włoski.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas finisażu wystawy 10.02.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/PJ/12/2022

W związku z realizacją projektu nr  POPW.01.02.00-20-0034/22
pn. „Internacjonalizacja w firmie Pracownia Jackowski Michał”
w ramach Regionalnego Programu Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP zapraszam do składania ofert na zakup i dostawę środków trwałych zgodnych z Zapytaniem ofertowym nr 1/PJ/12/2022.