Classic form into the modernity

Klasyczną formą w nowoczesność

author: Monika Pisarczyk

In another realisation, Jackowski pairs up Greek goddess of love – Aphrodite’s head with lapidary inscription of popular The Beatles song’s fragment. It’s obvious connection of past and current scene, delivereth natural full of longing reflection on the past – also with reference to art.

W innej realizacji Jackowski zestawia głowę Afrodyty, greckiej bogini miłości, z wyrytą na kamiennym bloku inskrypcją, która stanowi fragment tekstu popularnej piosenki The Beatles. To oczywiste zespolenie tego, co minione z tym, co aktualne, wyzwala naturalną, pełną tęsknoty refleksję za przeszłością – również w odniesieniu do obszaru sztuki.